Ζέφυρος κατασκευαστική
Ζέφυρος κατασκευαστική

Απευθυνθείτε σε εμάς

Σε συνεργασία με τον μηχανικό σας, αναλαμβάνουμε την ανέγερση νέων οικοδομών και την επισκευή υφιστάμενων.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Κατασκευή σκελετού, 
  • Τοιχοποιία, Μονώσεις, Επιχρίσματα
  • Κολυμβητικές δεξαμενές
  • Δεξαμενές νερού 
  • Βιομηχανικά πατώματα 
  • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (χωματουργικά)
  • Σκυροδέτηση δρόμων
Ζέφυρος κατασκευαστική
Σίφνος Μπετόν