τσιμεντοπροϊόντα Σίφνος Μπετόν

Στην Σίφνος Μπετόν παράγουμε και διαθέτουμε τσιμεντοπροϊόντα, με πιστοποιημένο σκυρόδεμα (iso 9001).

τσιμεντόλιθοι
Τσιμεντόλιθοι
Lego blocks, beton blocks
Lego blocks / beton  blocks
τσιμεντοσωλήνες
Τσιμεντένιοι σωλήνες

Πηγαδοσωλήνες διαστάσεων 1μ, 1.5μ, 1.8μ, 2μ, 2.5μ

καπάκι πηγαδοσωλήνα
Τσιμεντένια καπάκια

Καπάκια πηγαδοσωλήνων 1μ, 1.5μ, 1.8μ, 2μ, 2.5μ.

Σίφνος Μπετόν

Ακόμη, στην εταιρία μας θα βρείτε:

  • Σίδερα οικοδομών
  • Μονώσεις
  • Αδρανή υλικά
  • Τσιμέντο
  • Ασβέστη
  • Μονωτικά υλικά(αποστραγγιστική μεμβράνη, penetrons sealcoat κ.α.)
  • Πέτρες
  • Ρευστοποιητές - Επιβραδυντές